سه شنبه, ۲۰ خرداد ۱۳۹۳، ۰۷:۳۴ ب.ظ

سخنرانی بزرگان در مورد امام زمان(عج)

در ادامه مطلب 140 سخنرانی بسیار زیبا و مفید از علما و بزرگان در رابطه با حضرت ولی عصر(عج) آماده دانلود میباشد.

ردیف

عنوان

سخنران

حجم

اجرا

دانلود

1

أمادکی برای ظهور ودرک امام زمان

حجت الاسلام بناهیان

6.00MB

2

توصیف یاران امام زمان

حجت الاسلام بناهیان

6.76MB

3

دعای ندبه شعور یا شعار

حجت الاسلام بناهیان

6.52MB

4

دعای ندبه وحضرت صدیقه کبری

حجت الاسلام بناهیان

7.9MB

5

دعای ندبه وفلسفه گریه

حجت الاسلام بناهیان

7.15MB

6

دعای ندبه ومساله ولایت

حجت الاسلام بناهیان

8.38MB

7

فضیلت انتظار

حجت الاسلام بناهیان

7.84MB

8

محبت به امام زمان

حجت الاسلام بناهیان

6.72MB

9

معرفت به امام زمان

حجت الاسلام بناهیان

3.83MB

10

مفهوم انتظار

حجت الاسلام بناهیان

11.3MB

11

نقش زنان در زمینه سازی برای ظهور

حجت الاسلام بناهیان

7.48MB

12

وفای به امام زمان

حجت الاسلام بناهیان

5.17MB

13

سالروز آغاز حکومت امام زمان

حجت الاسلام بناهیان

7.25MB

14

مشکلات عصر غیبت

حجت الاسلام بناهیان

6.84MB

15

اضطرار شرط ظهور

حجت الاسلام عالی

7.58MB

16

اعتقاد به مهدویت

حجت الاسلام عالی

7.45MB

17

راههای زمینه سازی برای ظهور

حجت الاسلام عالی

6.45MB

18

ظهور نزدیک است

حجت الاسلام عالی

8.29MB

19

علت طولانی شدن غیبت

حجت الاسلام عالی

8.06MB

20

امام حاضر

ایت الله فاطمی نیا

6.95MB

21

امام زمان از دید جوانان

حاج آقای دانشمند

10.1MB

22

امام زمان

آقای دکتر دینانی

4.80MB

23

امام زمان

حجت الاسلام والمسلمین دکتر خاموشی

1.26MB

24

امام زمان

حجت الاسلام والمسلمین حسین بو شهری

4.10MB

25

امام مهدی وشکوفایی فرهنک وتمدن اسلامی در جهان

دکتر ولایتی

2.18MB

26

جهانی که مهدی خواهد ساخت

استاد رحیم بورا زغدی

7.55MB

27

امام زمان

حجت الاسلام فلسفی

8.84MB

28

امام مهدی

حجت الاسلام فلسفی

9.04MB

29

حکومت مهدی وانتظار فرج

شیخ حسین انصاریان

7.27MB

30

راههای ارتباط با امام زمان

حجت الاسلام دکتر آقا تهرانی

5.79MB

31

شبهات مهدی دوران ما

حجت الاسلام شمس الدین

2.09MB

32

شناخت وجود مبارک امام زمان

استاد علی دولتی

1.60MB

33

عقلانیت وعدالت از علی تا مهدی

استاد رحیم بور ازغدی

7.78MB

34

فرهنک امام زمان شناسی

ایت الله فاطمی نیا

6.69MB

35

مقدمات جهانی حکومت حضرت علیه السلام

حجت الاسلام فلسفی

8.94MB

36

میزان دسترسی عقل به باورهای مهدوی

حجت الاسلام والمسلمین دکتر احمدی

4.30MB

37

هنگامه ظهور وشباهتهای آن به قیامت

حجت الاسلام والمسلمین حائری قزوینی

1.95MB

38

أیات وروایات در رابطه با آخر الزمان(1)

سید محمد حسن آیت

5.54MB

39

أیات وروایات در رابطه با آخر الزمان(2)

سید محمد حسن آیت

6.07MB

40

أیات وروایات در رابطه با آخر الزمان(3)

سید محمد حسن آیت

2.14MB

41

أیات وروایات در رابطه با آخر الزمان(4)

سید محمد حسن آیت

7.21MB

42

أیات وروایات در رابطه با آخر الزمان(5)

سید محمد حسن آیت

6.57MB

43

أیات وروایات در رابطه با آخر الزمان(6)

سید محمد حسن آیت

5.93MB

44

أیات وروایات در رابطه با آخر الزمان(7)

سید محمد حسن آیت

2.90MB

45

أیات وروایات در رابطه با آخر الزمان(8)

سید محمد حسن آیت

443KB

46

أیات وروایات در رابطه با آخر الزمان(9)

سید محمد حسن آیت

5.79MB

47

أیات وروایات در رابطه با آخر الزمان(10)

سید محمد حسن آیت

7.29MB

48

حقیقت انتظار

حجت الاسلام انجوی نژاد

5.83MB

49

سیاست انتظار(1)

حجت الاسلام انجوی نژاد

6.39MB

50

سیاست انتظار(2)

حجت الاسلام انجوی نژاد

4.45MB

51

سیاست انتظار(3)

حجت الاسلام انجوی نژاد

6.61MB

52

سیاست انتظار(4)

حجت الاسلام انجوی نژاد

7.63MB

53

سیاست انتظار(5)

حجت الاسلام انجوی نژاد

6.55MB

54

سیاست انتظار(6)

حجت الاسلام انجوی نژاد

7.15MB

55

سیاست انتظار(7)

حجت الاسلام انجوی نژاد

6.30MB

56

شرایط انتظار

حجت الاسلام انجوی نژاد

3.31MB

57

شناخت امام زمان

حجت الاسلام انجوی نژاد

6.47MB

58

معرفت انتظار(1)

حجت الاسلام انجوی نژاد

3.50MB

59

معرفت انتظار(2)

حجت الاسلام انجوی نژاد

5.45MB

60

معرفت انتظار(3)

حجت الاسلام انجوی نژاد

7.68MB

61

معرفت انتظار(4)

حجت الاسلام انجوی نژاد

9.78MB

62

معرفت انتظار(5)

حجت الاسلام انجوی نژاد

5.55MB

63

امام زمان (1)

شیخ وحید خراسانی

457KB

64

امام زمان (2)

شیخ وحید خراسانی

166KB

65

امام زمان (3)

شیخ وحید خراسانی

262KB

66

امام زمان (4)

شیخ وحید خراسانی

509KB

67

امام زمان (5)

شیخ وحید خراسانی

482KB

68

امام زمان(1)

استاد دانشمند

9.91MB

69

امام زمان(2)

استاد دانشمند

4.29MB

70

انتظار فرج(1)

استاد بناهیان

5.79MB

71

انتظار فرج(2)

استاد بناهیان

6.18MB

72

امام زمان(1)

استاد هاشمی نجاد

8.24MB

73

امام زمان(2)

استاد هاشمی نجاد

8.54MB

74

امام زمان(3)

استاد هاشمی نجاد

6.67MB

75

امام زمان(4)

استاد هاشمی نجاد

8.34MB

76

امام زمان(5)

استاد هاشمی نجاد

8.63MB

77

امام زمان(6)

استاد هاشمی نجاد

6.87MB

78

امام زمان(7)

استاد هاشمی نجاد

5.79MB

79

امام زمان(8)

استاد هاشمی نجاد

8.45MB

80

امام زمان(9)

استاد هاشمی نجاد

8.83MB

81

امام زمان(10)

استاد هاشمی نجاد

8.43MB

82

امام زمان(11)

استاد هاشمی نجاد

12.5MB

83

امام زمان(12)

استاد هاشمی نجاد

8.56MB

84

امام زمان(13)

استاد هاشمی نجاد

8.24MB

85

امام زمان(14)

استاد هاشمی نجاد

8.68MB

86

امام زمان(15)

استاد هاشمی نجاد

11.7MB

87

امام زمان(16)

استاد هاشمی نجاد

12.4MB

88

امام زمان(17)

استاد هاشمی نجاد

8.21MB

89

امام زمان(18)

استاد هاشمی نجاد

7.62MB

90

امام زمان(19)

استاد هاشمی نجاد

8.51MB

91

امام زمان(20)

استاد هاشمی نجاد

8.67MB

92

امام زمان(21)

استاد هاشمی نجاد

8.34MB

93

امام زمان(22)

استاد هاشمی نجاد

8.29MB

94

امام زمان(23)

استاد هاشمی نجاد

8.62MB

95

امام زمان(24)

استاد هاشمی نجاد

8.67MB

96

امام زمان(25)

استاد هاشمی نجاد

6.95MB

97

امام زمان(26)

استاد هاشمی نجاد

8.16MB

98

امام زمان(27)

استاد هاشمی نجاد

7.89MB

99

امام زمان(28)

استاد هاشمی نجاد

8.58MB

100

امام زمان(29)

استاد هاشمی نجاد

9.11MB

101

امام زمان(30)

استاد هاشمی نجاد

11.5MB

102

امام زمان(1)

استاد نقویان

9.20MB

103

امام زمان(2)

استاد نقویان

4.59MB

104

امام زمان(3)

استاد نقویان

4.54MB

105

امام زمان(4)

استاد نقویان

8.88MB

106

امام زمان(5)

استاد نقویان

5.88MB

107

امام زمان(6)

استاد نقویان

6.68MB

108

امام زمان(7)

استاد نقویان

6.01MB

109

امام زمان(8)

استاد نقویان

8.14MB

110

امام زمان(9)

استاد نقویان

7.44MB

111

امام زمان(10)

استاد نقویان

7.56MB

112

امام زمان(11)

استاد نقویان

8.43MB

113

امام زمان(12)

استاد نقویان

8.85MB

114

امام زمان(13)

استاد نقویان

8.94MB

115

امام زمان(14)

استاد نقویان

7.28MB

116

امام زمان(15)

استاد نقویان

8.72MB

117

امام زمان(16)

استاد نقویان

8.82MB

118

امام زمان(1)

شیخ احمد کافی

6.46MB

119

امام زمان(2)

شیخ احمد کافی

5.34MB

120

امام زمان(3)

شیخ احمد کافی

7.25MB

121

امام زمان(4)

شیخ احمد کافی

7.02MB

122

امام زمان(5)

شیخ احمد کافی

7.20MB

123

امام زمان(6)

شیخ احمد کافی

2.19MB

124

امام زمان(7)

شیخ احمد کافی

8.09MB

125

امام زمان(8)

شیخ احمد کافی

948KB

126

امام زمان(9)

شیخ احمد کافی

5.48MB

127

امام زمان(10)

شیخ احمد کافی

3.77MB

128

امام زمان(11)

شیخ احمد کافی

3.63MB

129

امام زمان(12)

شیخ احمد کافی

7.45MB

130

امام زمان(13)

شیخ احمد کافی

11.8MB

131

امام زمان(14)

شیخ احمد کافی

8.10MB

132

امام زمان(15)

شیخ احمد کافی

8.33MB

133

امام زمان(16)

شیخ احمد کافی

7.00MB

134

امام زمان(17)

شیخ احمد کافی

8.25MB

135

امام زمان(18)

شیخ احمد کافی

6.89MB

136

امام زمان(19)

شیخ احمد کافی

6.89MB

137

امام زمان(20)

شیخ احمد کافی

7.61MB

138

امام زمان(21)

شیخ احمد کافی

6.87MB

139

امام زمان(22)

شیخ احمد کافی

10.1MB

140

امام زمان(23)

شیخ احمد کافی

8.88MBنوشته شده توسط نویسندگان کانون توحید
ساخت وبلاگ در بلاگ بیان، رسانه متخصصان و اهل قلم

آخرین نظرات

سخنرانی بزرگان در مورد امام زمان(عج)

سه شنبه, ۲۰ خرداد ۱۳۹۳، ۰۷:۳۴ ب.ظ

در ادامه مطلب 140 سخنرانی بسیار زیبا و مفید از علما و بزرگان در رابطه با حضرت ولی عصر(عج) آماده دانلود میباشد.

ردیف

عنوان

سخنران

حجم

اجرا

دانلود

1

أمادکی برای ظهور ودرک امام زمان

حجت الاسلام بناهیان

6.00MB

2

توصیف یاران امام زمان

حجت الاسلام بناهیان

6.76MB

3

دعای ندبه شعور یا شعار

حجت الاسلام بناهیان

6.52MB

4

دعای ندبه وحضرت صدیقه کبری

حجت الاسلام بناهیان

7.9MB

5

دعای ندبه وفلسفه گریه

حجت الاسلام بناهیان

7.15MB

6

دعای ندبه ومساله ولایت

حجت الاسلام بناهیان

8.38MB

7

فضیلت انتظار

حجت الاسلام بناهیان

7.84MB

8

محبت به امام زمان

حجت الاسلام بناهیان

6.72MB

9

معرفت به امام زمان

حجت الاسلام بناهیان

3.83MB

10

مفهوم انتظار

حجت الاسلام بناهیان

11.3MB

11

نقش زنان در زمینه سازی برای ظهور

حجت الاسلام بناهیان

7.48MB

12

وفای به امام زمان

حجت الاسلام بناهیان

5.17MB

13

سالروز آغاز حکومت امام زمان

حجت الاسلام بناهیان

7.25MB

14

مشکلات عصر غیبت

حجت الاسلام بناهیان

6.84MB

15

اضطرار شرط ظهور

حجت الاسلام عالی

7.58MB

16

اعتقاد به مهدویت

حجت الاسلام عالی

7.45MB

17

راههای زمینه سازی برای ظهور

حجت الاسلام عالی

6.45MB

18

ظهور نزدیک است

حجت الاسلام عالی

8.29MB

19

علت طولانی شدن غیبت

حجت الاسلام عالی

8.06MB

20

امام حاضر

ایت الله فاطمی نیا

6.95MB

21

امام زمان از دید جوانان

حاج آقای دانشمند

10.1MB

22

امام زمان

آقای دکتر دینانی

4.80MB

23

امام زمان

حجت الاسلام والمسلمین دکتر خاموشی

1.26MB

24

امام زمان

حجت الاسلام والمسلمین حسین بو شهری

4.10MB

25

امام مهدی وشکوفایی فرهنک وتمدن اسلامی در جهان

دکتر ولایتی

2.18MB

26

جهانی که مهدی خواهد ساخت

استاد رحیم بورا زغدی

7.55MB

27

امام زمان

حجت الاسلام فلسفی

8.84MB

28

امام مهدی

حجت الاسلام فلسفی

9.04MB

29

حکومت مهدی وانتظار فرج

شیخ حسین انصاریان

7.27MB

30

راههای ارتباط با امام زمان

حجت الاسلام دکتر آقا تهرانی

5.79MB

31

شبهات مهدی دوران ما

حجت الاسلام شمس الدین

2.09MB

32

شناخت وجود مبارک امام زمان

استاد علی دولتی

1.60MB

33

عقلانیت وعدالت از علی تا مهدی

استاد رحیم بور ازغدی

7.78MB

34

فرهنک امام زمان شناسی

ایت الله فاطمی نیا

6.69MB

35

مقدمات جهانی حکومت حضرت علیه السلام

حجت الاسلام فلسفی

8.94MB

36

میزان دسترسی عقل به باورهای مهدوی

حجت الاسلام والمسلمین دکتر احمدی

4.30MB

37

هنگامه ظهور وشباهتهای آن به قیامت

حجت الاسلام والمسلمین حائری قزوینی

1.95MB

38

أیات وروایات در رابطه با آخر الزمان(1)

سید محمد حسن آیت

5.54MB

39

أیات وروایات در رابطه با آخر الزمان(2)

سید محمد حسن آیت

6.07MB

40

أیات وروایات در رابطه با آخر الزمان(3)

سید محمد حسن آیت

2.14MB

41

أیات وروایات در رابطه با آخر الزمان(4)

سید محمد حسن آیت

7.21MB

42

أیات وروایات در رابطه با آخر الزمان(5)

سید محمد حسن آیت

6.57MB

43

أیات وروایات در رابطه با آخر الزمان(6)

سید محمد حسن آیت

5.93MB

44

أیات وروایات در رابطه با آخر الزمان(7)

سید محمد حسن آیت

2.90MB

45

أیات وروایات در رابطه با آخر الزمان(8)

سید محمد حسن آیت

443KB

46

أیات وروایات در رابطه با آخر الزمان(9)

سید محمد حسن آیت

5.79MB

47

أیات وروایات در رابطه با آخر الزمان(10)

سید محمد حسن آیت

7.29MB

48

حقیقت انتظار

حجت الاسلام انجوی نژاد

5.83MB

49

سیاست انتظار(1)

حجت الاسلام انجوی نژاد

6.39MB

50

سیاست انتظار(2)

حجت الاسلام انجوی نژاد

4.45MB

51

سیاست انتظار(3)

حجت الاسلام انجوی نژاد

6.61MB

52

سیاست انتظار(4)

حجت الاسلام انجوی نژاد

7.63MB

53

سیاست انتظار(5)

حجت الاسلام انجوی نژاد

6.55MB

54

سیاست انتظار(6)

حجت الاسلام انجوی نژاد

7.15MB

55

سیاست انتظار(7)

حجت الاسلام انجوی نژاد

6.30MB

56

شرایط انتظار

حجت الاسلام انجوی نژاد

3.31MB

57

شناخت امام زمان

حجت الاسلام انجوی نژاد

6.47MB

58

معرفت انتظار(1)

حجت الاسلام انجوی نژاد

3.50MB

59

معرفت انتظار(2)

حجت الاسلام انجوی نژاد

5.45MB

60

معرفت انتظار(3)

حجت الاسلام انجوی نژاد

7.68MB

61

معرفت انتظار(4)

حجت الاسلام انجوی نژاد

9.78MB

62

معرفت انتظار(5)

حجت الاسلام انجوی نژاد

5.55MB

63

امام زمان (1)

شیخ وحید خراسانی

457KB

64

امام زمان (2)

شیخ وحید خراسانی

166KB

65

امام زمان (3)

شیخ وحید خراسانی

262KB

66

امام زمان (4)

شیخ وحید خراسانی

509KB

67

امام زمان (5)

شیخ وحید خراسانی

482KB

68

امام زمان(1)

استاد دانشمند

9.91MB

69

امام زمان(2)

استاد دانشمند

4.29MB

70

انتظار فرج(1)

استاد بناهیان

5.79MB

71

انتظار فرج(2)

استاد بناهیان

6.18MB

72

امام زمان(1)

استاد هاشمی نجاد

8.24MB

73

امام زمان(2)

استاد هاشمی نجاد

8.54MB

74

امام زمان(3)

استاد هاشمی نجاد

6.67MB

75

امام زمان(4)

استاد هاشمی نجاد

8.34MB

76

امام زمان(5)

استاد هاشمی نجاد

8.63MB

77

امام زمان(6)

استاد هاشمی نجاد

6.87MB

78

امام زمان(7)

استاد هاشمی نجاد

5.79MB

79

امام زمان(8)

استاد هاشمی نجاد

8.45MB

80

امام زمان(9)

استاد هاشمی نجاد

8.83MB

81

امام زمان(10)

استاد هاشمی نجاد

8.43MB

82

امام زمان(11)

استاد هاشمی نجاد

12.5MB

83

امام زمان(12)

استاد هاشمی نجاد

8.56MB

84

امام زمان(13)

استاد هاشمی نجاد

8.24MB

85

امام زمان(14)

استاد هاشمی نجاد

8.68MB

86

امام زمان(15)

استاد هاشمی نجاد

11.7MB

87

امام زمان(16)

استاد هاشمی نجاد

12.4MB

88

امام زمان(17)

استاد هاشمی نجاد

8.21MB

89

امام زمان(18)

استاد هاشمی نجاد

7.62MB

90

امام زمان(19)

استاد هاشمی نجاد

8.51MB

91

امام زمان(20)

استاد هاشمی نجاد

8.67MB

92

امام زمان(21)

استاد هاشمی نجاد

8.34MB

93

امام زمان(22)

استاد هاشمی نجاد

8.29MB

94

امام زمان(23)

استاد هاشمی نجاد

8.62MB

95

امام زمان(24)

استاد هاشمی نجاد

8.67MB

96

امام زمان(25)

استاد هاشمی نجاد

6.95MB

97

امام زمان(26)

استاد هاشمی نجاد

8.16MB

98

امام زمان(27)

استاد هاشمی نجاد

7.89MB

99

امام زمان(28)

استاد هاشمی نجاد

8.58MB

100

امام زمان(29)

استاد هاشمی نجاد

9.11MB

101

امام زمان(30)

استاد هاشمی نجاد

11.5MB

102

امام زمان(1)

استاد نقویان

9.20MB

103

امام زمان(2)

استاد نقویان

4.59MB

104

امام زمان(3)

استاد نقویان

4.54MB

105

امام زمان(4)

استاد نقویان

8.88MB

106

امام زمان(5)

استاد نقویان

5.88MB

107

امام زمان(6)

استاد نقویان

6.68MB

108

امام زمان(7)

استاد نقویان

6.01MB

109

امام زمان(8)

استاد نقویان

8.14MB

110

امام زمان(9)

استاد نقویان

7.44MB

111

امام زمان(10)

استاد نقویان

7.56MB

112

امام زمان(11)

استاد نقویان

8.43MB

113

امام زمان(12)

استاد نقویان

8.85MB

114

امام زمان(13)

استاد نقویان

8.94MB

115

امام زمان(14)

استاد نقویان

7.28MB

116

امام زمان(15)

استاد نقویان

8.72MB

117

امام زمان(16)

استاد نقویان

8.82MB

118

امام زمان(1)

شیخ احمد کافی

6.46MB

119

امام زمان(2)

شیخ احمد کافی

5.34MB

120

امام زمان(3)

شیخ احمد کافی

7.25MB

121

امام زمان(4)

شیخ احمد کافی

7.02MB

122

امام زمان(5)

شیخ احمد کافی

7.20MB

123

امام زمان(6)

شیخ احمد کافی

2.19MB

124

امام زمان(7)

شیخ احمد کافی

8.09MB

125

امام زمان(8)

شیخ احمد کافی

948KB

126

امام زمان(9)

شیخ احمد کافی

5.48MB

127

امام زمان(10)

شیخ احمد کافی

3.77MB

128

امام زمان(11)

شیخ احمد کافی

3.63MB

129

امام زمان(12)

شیخ احمد کافی

7.45MB

130

امام زمان(13)

شیخ احمد کافی

11.8MB

131

امام زمان(14)

شیخ احمد کافی

8.10MB

132

امام زمان(15)

شیخ احمد کافی

8.33MB

133

امام زمان(16)

شیخ احمد کافی

7.00MB

134

امام زمان(17)

شیخ احمد کافی

8.25MB

135

امام زمان(18)

شیخ احمد کافی

6.89MB

136

امام زمان(19)

شیخ احمد کافی

6.89MB

137

امام زمان(20)

شیخ احمد کافی

7.61MB

138

امام زمان(21)

شیخ احمد کافی

6.87MB

139

امام زمان(22)

شیخ احمد کافی

10.1MB

140

امام زمان(23)

شیخ احمد کافی

8.88MB

نظرات  (۱)

دمت خیلی گرم خیلی سایت با حالی داری خیلی مطالب مفیدی گذاشتی

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی