سه شنبه, ۲۰ خرداد ۱۳۹۳، ۰۷:۳۴ ب.ظ

سخنرانی بزرگان در مورد امام زمان(عج)

در ادامه مطلب 140 سخنرانی بسیار زیبا و مفید از علما و بزرگان در رابطه با حضرت ولی عصر(عج) آماده دانلود میباشد.

ردیف

عنوان

سخنران

حجم

اجرا

دانلود

1

أمادکی برای ظهور ودرک امام زمان

حجت الاسلام بناهیان

6.00MB

2

توصیف یاران امام زمان

حجت الاسلام بناهیان

6.76MB

3

دعای ندبه شعور یا شعار

حجت الاسلام بناهیان

6.52MB

4

دعای ندبه وحضرت صدیقه کبری

حجت الاسلام بناهیان

7.9MB

5

دعای ندبه وفلسفه گریه

حجت الاسلام بناهیان

7.15MB

6

دعای ندبه ومساله ولایت

حجت الاسلام بناهیان

8.38MB

7

فضیلت انتظار

حجت الاسلام بناهیان

7.84MB

8

محبت به امام زمان

حجت الاسلام بناهیان

6.72MB

9

معرفت به امام زمان

حجت الاسلام بناهیان

3.83MB

10

مفهوم انتظار

حجت الاسلام بناهیان

11.3MB

11

نقش زنان در زمینه سازی برای ظهور

حجت الاسلام بناهیان

7.48MB

12

وفای به امام زمان

حجت الاسلام بناهیان

5.17MB

13

سالروز آغاز حکومت امام زمان

حجت الاسلام بناهیان

7.25MB

14

مشکلات عصر غیبت

حجت الاسلام بناهیان

6.84MB

15

اضطرار شرط ظهور

حجت الاسلام عالی

7.58MB

16

اعتقاد به مهدویت

حجت الاسلام عالی

7.45MB

17

راههای زمینه سازی برای ظهور

حجت الاسلام عالی

6.45MB

18

ظهور نزدیک است

حجت الاسلام عالی

8.29MB

19

علت طولانی شدن غیبت

حجت الاسلام عالی

8.06MB

20

امام حاضر

ایت الله فاطمی نیا

6.95MB

21

امام زمان از دید جوانان

حاج آقای دانشمند

10.1MB

22

امام زمان

آقای دکتر دینانی

4.80MB

23

امام زمان

حجت الاسلام والمسلمین دکتر خاموشی

1.26MB

24

امام زمان

حجت الاسلام والمسلمین حسین بو شهری

4.10MB

25

امام مهدی وشکوفایی فرهنک وتمدن اسلامی در جهان

دکتر ولایتی

2.18MB

26

جهانی که مهدی خواهد ساخت

استاد رحیم بورا زغدی

7.55MB

27

امام زمان

حجت الاسلام فلسفی

8.84MB

28

امام مهدی

حجت الاسلام فلسفی

9.04MB

29

حکومت مهدی وانتظار فرج

شیخ حسین انصاریان

7.27MB

30

راههای ارتباط با امام زمان

حجت الاسلام دکتر آقا تهرانی

5.79MB

31

شبهات مهدی دوران ما

حجت الاسلام شمس الدین

2.09MB

32

شناخت وجود مبارک امام زمان

استاد علی دولتی

1.60MB

33

عقلانیت وعدالت از علی تا مهدی

استاد رحیم بور ازغدی

7.78MB

34

فرهنک امام زمان شناسی

ایت الله فاطمی نیا

6.69MB

35

مقدمات جهانی حکومت حضرت علیه السلام

حجت الاسلام فلسفی

8.94MB

36

میزان دسترسی عقل به باورهای مهدوی

حجت الاسلام والمسلمین دکتر احمدی

4.30MB

37

هنگامه ظهور وشباهتهای آن به قیامت

حجت الاسلام والمسلمین حائری قزوینی

1.95MB

38

أیات وروایات در رابطه با آخر الزمان(1)

سید محمد حسن آیت

5.54MB

39

أیات وروایات در رابطه با آخر الزمان(2)

سید محمد حسن آیت

6.07MB

40

أیات وروایات در رابطه با آخر الزمان(3)

سید محمد حسن آیت

2.14MB

41

أیات وروایات در رابطه با آخر الزمان(4)

سید محمد حسن آیت

7.21MB

42

أیات وروایات در رابطه با آخر الزمان(5)

سید محمد حسن آیت

6.57MB

43

أیات وروایات در رابطه با آخر الزمان(6)

سید محمد حسن آیت

5.93MB

44

أیات وروایات در رابطه با آخر الزمان(7)

سید محمد حسن آیت

2.90MB

45

أیات وروایات در رابطه با آخر الزمان(8)

سید محمد حسن آیت

443KB

46

أیات وروایات در رابطه با آخر الزمان(9)

سید محمد حسن آیت

5.79MB

47

أیات وروایات در رابطه با آخر الزمان(10)

سید محمد حسن آیت

7.29MB

48

حقیقت انتظار

حجت الاسلام انجوی نژاد

5.83MB

49

سیاست انتظار(1)

حجت الاسلام انجوی نژاد

6.39MB

50

سیاست انتظار(2)

حجت الاسلام انجوی نژاد

4.45MB

51

سیاست انتظار(3)

حجت الاسلام انجوی نژاد

6.61MB

52

سیاست انتظار(4)

حجت الاسلام انجوی نژاد

7.63MB

53

سیاست انتظار(5)

حجت الاسلام انجوی نژاد

6.55MB

54

سیاست انتظار(6)

حجت الاسلام انجوی نژاد

7.15MB

55

سیاست انتظار(7)

حجت الاسلام انجوی نژاد

6.30MB

56

شرایط انتظار

حجت الاسلام انجوی نژاد

3.31MB

57

شناخت امام زمان

حجت الاسلام انجوی نژاد

6.47MB

58

معرفت انتظار(1)

حجت الاسلام انجوی نژاد

3.50MB

59

معرفت انتظار(2)

حجت الاسلام انجوی نژاد

5.45MB

60

معرفت انتظار(3)

حجت الاسلام انجوی نژاد

7.68MB

61

معرفت انتظار(4)

حجت الاسلام انجوی نژاد

9.78MB

62

معرفت انتظار(5)

حجت الاسلام انجوی نژاد

5.55MB

63

امام زمان (1)

شیخ وحید خراسانی

457KB

64

امام زمان (2)

شیخ وحید خراسانی

166KB

65

امام زمان (3)

شیخ وحید خراسانی

262KB

66

امام زمان (4)

شیخ وحید خراسانی

509KB

67

امام زمان (5)

شیخ وحید خراسانی

482KB

68

امام زمان(1)

استاد دانشمند

9.91MB

69

امام زمان(2)

استاد دانشمند

4.29MB

70

انتظار فرج(1)

استاد بناهیان

5.79MB

71

انتظار فرج(2)

استاد بناهیان

6.18MB

72

امام زمان(1)

استاد هاشمی نجاد

8.24MB

73

امام زمان(2)

استاد هاشمی نجاد

8.54MB

74

امام زمان(3)

استاد هاشمی نجاد

6.67MB

75

امام زمان(4)

استاد هاشمی نجاد

8.34MB

76

امام زمان(5)

استاد هاشمی نجاد

8.63MB

77

امام زمان(6)

استاد هاشمی نجاد

6.87MB

78

امام زمان(7)

استاد هاشمی نجاد

5.79MB

79

امام زمان(8)

استاد هاشمی نجاد

8.45MB

80

امام زمان(9)

استاد هاشمی نجاد

8.83MB

81

امام زمان(10)

استاد هاشمی نجاد

8.43MB

82

امام زمان(11)

استاد هاشمی نجاد

12.5MB

83

امام زمان(12)

استاد هاشمی نجاد

8.56MB

84

امام زمان(13)

استاد هاشمی نجاد

8.24MB

85

امام زمان(14)

استاد هاشمی نجاد

8.68MB

86

امام زمان(15)

استاد هاشمی نجاد

11.7MB

87

امام زمان(16)

استاد هاشمی نجاد

12.4MB

88

امام زمان(17)

استاد هاشمی نجاد

8.21MB

89

امام زمان(18)

استاد هاشمی نجاد

7.62MB

90

امام زمان(19)

استاد هاشمی نجاد

8.51MB

91

امام زمان(20)

استاد هاشمی نجاد

8.67MB

92

امام زمان(21)

استاد هاشمی نجاد

8.34MB

93

امام زمان(22)

استاد هاشمی نجاد

8.29MB

94

امام زمان(23)

استاد هاشمی نجاد

8.62MB

95

امام زمان(24)

استاد هاشمی نجاد

8.67MB

96

امام زمان(25)

استاد هاشمی نجاد

6.95MB

97

امام زمان(26)

استاد هاشمی نجاد

8.16MB

98

امام زمان(27)

استاد هاشمی نجاد

7.89MB

99

امام زمان(28)

استاد هاشمی نجاد

8.58MB

100

امام زمان(29)

استاد هاشمی نجاد

9.11MB

101

امام زمان(30)

استاد هاشمی نجاد

11.5MB

102

امام زمان(1)

استاد نقویان

9.20MB

103

امام زمان(2)

استاد نقویان

4.59MB

104

امام زمان(3)

استاد نقویان

4.54MB

105

امام زمان(4)

استاد نقویان

8.88MB

106

امام زمان(5)

استاد نقویان

5.88MB

107

امام زمان(6)

استاد نقویان

6.68MB

108

امام زمان(7)

استاد نقویان

6.01MB

109

امام زمان(8)

استاد نقویان

8.14MB

110

امام زمان(9)

استاد نقویان

7.44MB

111

امام زمان(10)

استاد نقویان

7.56MB

112

امام زمان(11)

استاد نقویان

8.43MB

113

امام زمان(12)

استاد نقویان

8.85MB

114

امام زمان(13)

استاد نقویان

8.94MB

115

امام زمان(14)

استاد نقویان

7.28MB

116

امام زمان(15)

استاد نقویان

8.72MB

117

امام زمان(16)

استاد نقویان

8.82MB

118

امام زمان(1)

شیخ احمد کافی

6.46MB

119

امام زمان(2)

شیخ احمد کافی

5.34MB

120

امام زمان(3)

شیخ احمد کافی

7.25MB

121

امام زمان(4)

شیخ احمد کافی

7.02MB

122

امام زمان(5)

شیخ احمد کافی

7.20MB

123

امام زمان(6)

شیخ احمد کافی

2.19MB

124

امام زمان(7)

شیخ احمد کافی

8.09MB

125

امام زمان(8)

شیخ احمد کافی

948KB

126

امام زمان(9)

شیخ احمد کافی

5.48MB

127

امام زمان(10)

شیخ احمد کافی

3.77MB

128

امام زمان(11)

شیخ احمد کافی

3.63MB

129

امام زمان(12)

شیخ احمد کافی

7.45MB

130

امام زمان(13)

شیخ احمد کافی

11.8MB

131

امام زمان(14)

شیخ احمد کافی

8.10MB

132

امام زمان(15)

شیخ احمد کافی

8.33MB

133

امام زمان(16)

شیخ احمد کافی

7.00MB

134

امام زمان(17)

شیخ احمد کافی

8.25MB

135

امام زمان(18)

شیخ احمد کافی

6.89MB

136

امام زمان(19)

شیخ احمد کافی

6.89MB

137

امام زمان(20)

شیخ احمد کافی

7.61MB

138

امام زمان(21)

شیخ احمد کافی

6.87MB

139

امام زمان(22)

شیخ احمد کافی

10.1MB

140

امام زمان(23)

شیخ احمد کافی

8.88MBنوشته شده توسط نویسندگان کانون توحید
ساخت وبلاگ در بلاگ بیان، رسانه متخصصان و اهل قلم

آخرین نظرات

سخنرانی بزرگان در مورد امام زمان(عج)

سه شنبه, ۲۰ خرداد ۱۳۹۳، ۰۷:۳۴ ب.ظ

در ادامه مطلب 140 سخنرانی بسیار زیبا و مفید از علما و بزرگان در رابطه با حضرت ولی عصر(عج) آماده دانلود میباشد.

ردیف

عنوان

سخنران

حجم

اجرا

دانلود

1

أمادکی برای ظهور ودرک امام زمان

حجت الاسلام بناهیان

6.00MB

2

توصیف یاران امام زمان

حجت الاسلام بناهیان

6.76MB

3

دعای ندبه شعور یا شعار

حجت الاسلام بناهیان

6.52MB

4

دعای ندبه وحضرت صدیقه کبری

حجت الاسلام بناهیان

7.9MB

5

دعای ندبه وفلسفه گریه

حجت الاسلام بناهیان

7.15MB

6

دعای ندبه ومساله ولایت

حجت الاسلام بناهیان

8.38MB

7

فضیلت انتظار

حجت الاسلام بناهیان

7.84MB

8

محبت به امام زمان

حجت الاسلام بناهیان

6.72MB

9

معرفت به امام زمان

حجت الاسلام بناهیان

3.83MB

10

مفهوم انتظار

حجت الاسلام بناهیان

11.3MB

11

نقش زنان در زمینه سازی برای ظهور

حجت الاسلام بناهیان

7.48MB

12

وفای به امام زمان

حجت الاسلام بناهیان

5.17MB

13

سالروز آغاز حکومت امام زمان

حجت الاسلام بناهیان

7.25MB

14

مشکلات عصر غیبت

حجت الاسلام بناهیان

6.84MB

15

اضطرار شرط ظهور

حجت الاسلام عالی

7.58MB

16

اعتقاد به مهدویت

حجت الاسلام عالی

7.45MB

17

راههای زمینه سازی برای ظهور

حجت الاسلام عالی

6.45MB

18

ظهور نزدیک است

حجت الاسلام عالی

8.29MB

19

علت طولانی شدن غیبت

حجت الاسلام عالی

8.06MB

20

امام حاضر

ایت الله فاطمی نیا

6.95MB

21

امام زمان از دید جوانان

حاج آقای دانشمند

10.1MB

22

امام زمان

آقای دکتر دینانی

4.80MB

23

امام زمان

حجت الاسلام والمسلمین دکتر خاموشی

1.26MB

24

امام زمان

حجت الاسلام والمسلمین حسین بو شهری

4.10MB

25

امام مهدی وشکوفایی فرهنک وتمدن اسلامی در جهان

دکتر ولایتی

2.18MB

26

جهانی که مهدی خواهد ساخت

استاد رحیم بورا زغدی

7.55MB

27

امام زمان

حجت الاسلام فلسفی

8.84MB

28

امام مهدی

حجت الاسلام فلسفی

9.04MB

29

حکومت مهدی وانتظار فرج

شیخ حسین انصاریان

7.27MB

30

راههای ارتباط با امام زمان

حجت الاسلام دکتر آقا تهرانی

5.79MB

31

شبهات مهدی دوران ما

حجت الاسلام شمس الدین

2.09MB

32

شناخت وجود مبارک امام زمان

استاد علی دولتی

1.60MB

33

عقلانیت وعدالت از علی تا مهدی

استاد رحیم بور ازغدی

7.78MB

34

فرهنک امام زمان شناسی

ایت الله فاطمی نیا

6.69MB

35

مقدمات جهانی حکومت حضرت علیه السلام

حجت الاسلام فلسفی

8.94MB

36

میزان دسترسی عقل به باورهای مهدوی

حجت الاسلام والمسلمین دکتر احمدی

4.30MB

37

هنگامه ظهور وشباهتهای آن به قیامت

حجت الاسلام والمسلمین حائری قزوینی

1.95MB

38

أیات وروایات در رابطه با آخر الزمان(1)

سید محمد حسن آیت

5.54MB

39

أیات وروایات در رابطه با آخر الزمان(2)

سید محمد حسن آیت

6.07MB

40

أیات وروایات در رابطه با آخر الزمان(3)

سید محمد حسن آیت

2.14MB

41

أیات وروایات در رابطه با آخر الزمان(4)

سید محمد حسن آیت

7.21MB

42

أیات وروایات در رابطه با آخر الزمان(5)

سید محمد حسن آیت

6.57MB

43

أیات وروایات در رابطه با آخر الزمان(6)

سید محمد حسن آیت

5.93MB

44

أیات وروایات در رابطه با آخر الزمان(7)

سید محمد حسن آیت

2.90MB

45

أیات وروایات در رابطه با آخر الزمان(8)

سید محمد حسن آیت

443KB

46

أیات وروایات در رابطه با آخر الزمان(9)

سید محمد حسن آیت

5.79MB

47

أیات وروایات در رابطه با آخر الزمان(10)

سید محمد حسن آیت

7.29MB

48

حقیقت انتظار

حجت الاسلام انجوی نژاد

5.83MB

49

سیاست انتظار(1)

حجت الاسلام انجوی نژاد

6.39MB

50

سیاست انتظار(2)

حجت الاسلام انجوی نژاد

4.45MB

51

سیاست انتظار(3)

حجت الاسلام انجوی نژاد

6.61MB

52

سیاست انتظار(4)

حجت الاسلام انجوی نژاد

7.63MB

53

سیاست انتظار(5)

حجت الاسلام انجوی نژاد

6.55MB

54

سیاست انتظار(6)

حجت الاسلام انجوی نژاد

7.15MB

55

سیاست انتظار(7)

حجت الاسلام انجوی نژاد

6.30MB

56

شرایط انتظار

حجت الاسلام انجوی نژاد

3.31MB

57

شناخت امام زمان

حجت الاسلام انجوی نژاد

6.47MB

58

معرفت انتظار(1)

حجت الاسلام انجوی نژاد

3.50MB

59

معرفت انتظار(2)

حجت الاسلام انجوی نژاد

5.45MB

60

معرفت انتظار(3)

حجت الاسلام انجوی نژاد

7.68MB

61

معرفت انتظار(4)

حجت الاسلام انجوی نژاد

9.78MB

62

معرفت انتظار(5)

حجت الاسلام انجوی نژاد

5.55MB

63

امام زمان (1)

شیخ وحید خراسانی

457KB

64

امام زمان (2)

شیخ وحید خراسانی

166KB

65

امام زمان (3)

شیخ وحید خراسانی

262KB

66

امام زمان (4)

شیخ وحید خراسانی

509KB

67

امام زمان (5)

شیخ وحید خراسانی

482KB

68

امام زمان(1)

استاد دانشمند

9.91MB

69

امام زمان(2)

استاد دانشمند

4.29MB

70

انتظار فرج(1)

استاد بناهیان

5.79MB

71

انتظار فرج(2)

استاد بناهیان

6.18MB

72

امام زمان(1)

استاد هاشمی نجاد

8.24MB

73

امام زمان(2)

استاد هاشمی نجاد

8.54MB

74

امام زمان(3)

استاد هاشمی نجاد

6.67MB

75

امام زمان(4)

استاد هاشمی نجاد

8.34MB

76

امام زمان(5)

استاد هاشمی نجاد

8.63MB

77

امام زمان(6)

استاد هاشمی نجاد

6.87MB

78

امام زمان(7)

استاد هاشمی نجاد

5.79MB

79

امام زمان(8)

استاد هاشمی نجاد

8.45MB

80

امام زمان(9)

استاد هاشمی نجاد

8.83MB

81

امام زمان(10)

استاد هاشمی نجاد

8.43MB

82

امام زمان(11)

استاد هاشمی نجاد

12.5MB

83

امام زمان(12)

استاد هاشمی نجاد

8.56MB

84

امام زمان(13)

استاد هاشمی نجاد

8.24MB

85

امام زمان(14)

استاد هاشمی نجاد

8.68MB

86

امام زمان(15)

استاد هاشمی نجاد

11.7MB

87

امام زمان(16)

استاد هاشمی نجاد

12.4MB

88

امام زمان(17)

استاد هاشمی نجاد

8.21MB

89

امام زمان(18)

استاد هاشمی نجاد

7.62MB

90

امام زمان(19)

استاد هاشمی نجاد

8.51MB

91

امام زمان(20)

استاد هاشمی نجاد

8.67MB

92

امام زمان(21)

استاد هاشمی نجاد

8.34MB

93

امام زمان(22)

استاد هاشمی نجاد

8.29MB

94

امام زمان(23)

استاد هاشمی نجاد

8.62MB

95

امام زمان(24)

استاد هاشمی نجاد

8.67MB

96

امام زمان(25)

استاد هاشمی نجاد

6.95MB

97

امام زمان(26)

استاد هاشمی نجاد

8.16MB

98

امام زمان(27)

استاد هاشمی نجاد

7.89MB

99

امام زمان(28)

استاد هاشمی نجاد

8.58MB

100

امام زمان(29)

استاد هاشمی نجاد

9.11MB

101

امام زمان(30)

استاد هاشمی نجاد

11.5MB

102

امام زمان(1)

استاد نقویان

9.20MB

103

امام زمان(2)

استاد نقویان

4.59MB

104

امام زمان(3)

استاد نقویان

4.54MB

105

امام زمان(4)

استاد نقویان

8.88MB

106

امام زمان(5)

استاد نقویان

5.88MB

107

امام زمان(6)

استاد نقویان

6.68MB

108

امام زمان(7)

استاد نقویان

6.01MB

109

امام زمان(8)

استاد نقویان

8.14MB

110

امام زمان(9)

استاد نقویان

7.44MB

111

امام زمان(10)

استاد نقویان

7.56MB

112

امام زمان(11)

استاد نقویان

8.43MB

113

امام زمان(12)

استاد نقویان

8.85MB

114

امام زمان(13)

استاد نقویان

8.94MB

115

امام زمان(14)

استاد نقویان

7.28MB

116

امام زمان(15)

استاد نقویان

8.72MB

117

امام زمان(16)

استاد نقویان

8.82MB

118

امام زمان(1)

شیخ احمد کافی

6.46MB

119

امام زمان(2)

شیخ احمد کافی

5.34MB

120

امام زمان(3)

شیخ احمد کافی

7.25MB

121

امام زمان(4)

شیخ احمد کافی

7.02MB

122

امام زمان(5)

شیخ احمد کافی

7.20MB

123

امام زمان(6)

شیخ احمد کافی

2.19MB

124

امام زمان(7)

شیخ احمد کافی

8.09MB

125

امام زمان(8)

شیخ احمد کافی

948KB

126

امام زمان(9)

شیخ احمد کافی

5.48MB

127

امام زمان(10)

شیخ احمد کافی

3.77MB

128

امام زمان(11)

شیخ احمد کافی

3.63MB

129

امام زمان(12)

شیخ احمد کافی

7.45MB

130

امام زمان(13)

شیخ احمد کافی

11.8MB

131

امام زمان(14)

شیخ احمد کافی

8.10MB

132

امام زمان(15)

شیخ احمد کافی

8.33MB

133

امام زمان(16)

شیخ احمد کافی

7.00MB

134

امام زمان(17)

شیخ احمد کافی

8.25MB

135

امام زمان(18)

شیخ احمد کافی

6.89MB

136

امام زمان(19)

شیخ احمد کافی

6.89MB

137

امام زمان(20)

شیخ احمد کافی

7.61MB

138

امام زمان(21)

شیخ احمد کافی

6.87MB

139

امام زمان(22)

شیخ احمد کافی

10.1MB

140

امام زمان(23)

شیخ احمد کافی

8.88MB

نظرات  (۲)

دمت خیلی گرم خیلی سایت با حالی داری خیلی مطالب مفیدی گذاشتی
۱۸ مهر ۹۷ ، ۲۳:۰۶ کرامت سلیمی

چند دلیل ساده که نشان می دهد سلاح اتمی وجود ندارد

 

1-انچه را به عنوان انفجار هسته ای نشان می دهند دقیقا" مشابه انفجار گاز مایع در مقیاس دهها و یا صدها تن  می باشد.

 

یعنی اگر دهها و یا صدها تن گاز مایع را با هوای فشرده کافی منفجر نمایند ،دقیقا" انفجاری مشابه انفجار به اصطلاح هسته ای رخ می دهد. مثلا" در هردو انفجار قارچ تشکیل می شود و و چرخش قارچشان کاملا" مشابه می باشد.

 

ان چیزی که به عنوان بمب هیدروژنی عنوان می شود که مدعی هستند قدرت تخریب ان خیلی بیشتر از بمب اتمیست چیزی جز انفجار دهها و یا صدها تن گاز هیدروژن مایع  به همراه هوای فشرده کافی نیست.

اگر از هیدروژن مایع استفاده نمایند به علت سرعت بیشتر واکنش هیدروژن با هوا ، انفجار در زمان کمتری رخ می دهد و در نتیجه

 

شدت انفجار بیشتر و قدرت تخریب بیشتری خواهد داشت. اما با استفاده از عدم آگاهی ملتها وانمود می کنند همجوشی هسته ای رخ داده است.

 

کلیپ زیر را با دقت ببینید و قضاوت با شما.

 

https://www.aparat.com/v/TtyjC

 

 

2- مدعی هستند که برای غنی سازی اورانیوم با استفاده از روش نصف کردن بر اساس قانون گراهام عمل می کنند. یعنی گاز UF6   

 

را هزاران بار در ظروف جداگانه نصف می کنند ( حدود 4000 بار )  ، در صورتی که اگر عمل نصف شدن را 30 بار متوالی هم انجام دهیم حدود یک میلیاردم از ان ماده باقی می ماند.( عدد 2 به توان 30 حدود یک میلیارد است ).

 

از لحاظ عملی امکان 4000 بار نصف شدن وجود ندارد و بعد از مدتی چیزی نیز باقی نخواهد ماند تا بتوان عمل نصف شدن را ادامه داد.

 

3- موضوع بمب تزار که توسط شوروی ازمایش شد و مدعی بودند معادل با 50 مگا تن  TNT    قدرت انفجاری دارد جای سوالات

 

زیادی دارد.

 

بمب ادعایی هیروشیما که قدرت تحریبی معادل 15000 تن  TNT   داشت طبق گفته خودشان 60 کیلوگرم اورانیوم غنی شده داشت

 

بنا بر این بمب 50 مگا تنی تزار باید حدود 200000 کیلوگرم اورانیوم غنی شده داشته باشد که این مقدار برای یک بمب غیر منطقیست و نمی توان ان را مدیریت نمود.  زیرا بنا به گفته خودشان جرم بحرانی برای انفجار اورانیوم حدود 50 کیلو گرم می باشد . پس باید در بمب تزار 200000 کیلوگرم اورانیوم به 4000  قطعه تقسیم شود و در لحظه انفجار تمام 4000 قطعه در ان واحد به هم جوش بخورند تا بمب منفجر شود. که در عمل چنین چیزی ممکن نیست. زیرا به گفته خودشان به محض عبور جرم توده اورانیوم از 50 کیلوگرم بمب اتمی فعال و منفجر می شود.

 

4- در طی جنگ جهانی دوم فقط هیروشیما و ناکازاکی نابود نشدند بلکه حدود ۶۰ شهر ژاپن مانند هیروشیما و ناکازاکی اسیب دیدند و سوختند، ازجمله توکیو پایتخت ژاپن.که طبق گفته ها حدود ۵۰۰۰۰۰ نفر در توکیو کشته شدند اما هیچ نامی از توکیو نیست و رسانه ها فقط دو شهر گمنام هیروشیما و ناکازاکی را بر سر زبانها انداختند...
بعضی از افراد و رسانه ها برای باور وجود سلاح هسته ای فقط چسبیده اند به قضیه هیروشیما و ناکازاکی و بدون انکه تحقیق کنند انچه را گفته شده می پذیرند و نمی خواهند فکر کنند که نابودی شهرهای هیروشیما و ناکازاکی که عمدتا” از چوب و پلاستیک و مواد پلیمری با تراکم زیاد بودند با یک بمباران معمولی یا بمباران ناپالم هم امکانپذیر است و برای ایجاد احساس وحشت در دل ملتها وانمود به نابودی این دو شهر با یک سلاح خیالی به نام بمب اتمی کرده اند. ...

در حال حاضر هیروشیما و ناکازاکی دو شهر پیشرفته کشور ژاپن هستند و میلیونها نفر در این دو شهر زندگی می کنند، در صورتی که به ما گفته بودند آثار بمباران اتمی برای هزاران سال باقی می ماند...... برای این موضوع چه توضیحی دارند.
۷۳سال است که مردم هیروشیما و ناکازاکی در این دو شهر بدون هیچ مشکلی زندگی می کنند.
در تمام عکسهای هیروشیما و ناکازاکی یک نکته به خوبی مشهود است و انهم اینکه خانه های چوبی و پلاستیکی از بین رفته اند اما ساختمانهایی که از اجر و فلز هستند باقی مانده اند.
عکسهای هیروشیما و ناکازاکی را در گوگل پیدا کنید و ببینید....

 

5-  قرار شد در 20 فروردین سال 1397 از یک باتری اتمی رونمایی کنند که 50 سال به طور مداوم برق تولید می کند رونمایی شود.

 

سازمان انرژی اتمی مدعیست که می توان از این باتریها در موبایل ، لپ تاپ ،صنایع و در بیابانهای دور افتاده که فاقد برق هستند استفاده نمود.

 

مطمئن باشید که هیچگاه چنین چیزی رونمایی نخواهد شد.

 

اگر چنین باتری هایی وجود داشته باشد یعنی اینکه می توان با اتصال چند عدد از انها یک اتوموبیل را به حرکت دراورد و دیگر در طی 50 سال هیچ نیازی به بنزین ندارد .

ویا با تعدادی از انها برق یک خانه برای 50 سال تامین می شود و دیگرنیازی نیست هیچ هزینه ای برای مصرف برق  پرداخت.

 

اگر چنین است پس چه نیازیست روزانه حدود صد میلیون بشکه نفت ، میلیاردها متر مکعب گاز طبیعی و صدها هزار تن ذغال

 

سنگ مصرف شود و الودگیهای ان وارد طبیعت شود و در کنار ان جنگ و ادمکشی برای تصاحب منابع نفتی صورت گیرد.

 

همچنین  اگر برای مدتی مثلا" چند روز از برق مداومی که این باتری به اصطلاح اتمی تولید  می کند استفاده نشود  چه اتفاقی برای این باتری می افتد و انرژی ان صرف چه کاری می شود.

 

6- مسئله مهم دیگر زباله های به اصطلاح هسته ایست. که می گویند چون زباله های هسته ای دارای تشعشعات پر انرژی هستند باید در کیلومترها عمق زمین دفن شوند.

اگر زباله های هسته ای دارای تشعشعات پر انرژی هستند باید از تشعشعات این زباله ها مجددا" استفاده شود تا زمانی که تشعشعات ان از بین برود و نیازی به دفن انها در اعماق زمین نباشد.

 

به قول خودشان مواد هسته ای با فراینهای زمانبر و پرهزینه به دست می ایند. بنا براین زباله های تشعشع دار انها که به نوعی دارای انرژی گرمایی هستند باید مجددا" مورد استفاده قرار گیرند نه اینکه دور ریخته شوند.

 

مدتی پیش در امریکا افشا شد که مواد هسته ای را در کنار دریا دفن می کنند  و این با ادعای انها مبنی بر خطرناک بودن زباله ها  برای محیط زیست تضاد دارد.

 

7- امریکایی ها به قول خودشان اولین ازمایش هسته ای را در سال ۱۹۴۵ انجام دادند و شوروی نیز در سال ۱۹۴۹ یعنی ۴ سال بعد از ازمایش امریکا.
بیش از ۱۳۰ سال است که نوشابه کوکاکولا ساخته شده است و چنان سیستم حفاظتی در شرکت کوکاکولا ( یک شرکت خصوصی غیر نظامی و غیر امنیتی ) برقرار است که تا بحال فرمول ساخت ان فوق سری باقی مانده و هیچ کسی نتوانسته است فرمول انرا پیدا نماید و انحصار ان به طور کامل در اختیار شرکت امریکایی کوکاکولاست.
حال اگر سلاحی به نام بمب اتمی با ان خصوصیات ویرانگری که در مورد ان مدعی هستند و پیچیدگیهای ان قابل مقایسه با کوکا کولا نیست چطور با ان سیستمهای حفاظتی و کنترلی پیشرفته امریکاییها به بیرون درز کرد و ۴ سال بعد در اختیار شوروی که درگیر جنگ داخلی وویرانیهای عظیم ناشی از جنگ داخلی و جنگ جهانی دوم بود   قرار گرفت و انها هم راحت در زمان کوتاهی به تمامی مراحل ساخت ان پی بردند و ان را عملیاتی نمودند و همزمان توانستند موشکهای لازم برای پرتاب ان را بسازند و رقیب امریکا شوند.

 

8- موضوع مهم دیگری که جای تامل دارد این است که تا بحال چندین بار عده زیادی از دانشمندان به اصطلاح اتمی امریکا به روسای جمهور امریکا اوباما و ترامپ نامه نوشته اند و خواستار ان شده اند که توافق هسته ای با ایران را حفظ کنند.

 

چرا باید دانشمندان به اصطلاح اتمی امریکا نگران از بین رفتن توافق هسته ای باشند. و چه عاملی باعث شد که تعدادی دانشمند اتمی  چنین درخواستی از دولت امریکا بکنند.این عامل چیزی نیست جز اینکه منافع  این به اصطلاح دانشمندان درخطر است. در واقع همه انسانها وقتی منافعشان در خطر قرار بگیرد واکنش نشان میدهند. مثلا" کارگران در تغییرات کارخانه ها و تعدیل نیرو , کشاورزان در کاهش بارندگی و بروز خشکسالی و تجار در رکود بازار و کاهش قدرت خرید مردم .

 

اصولا" سیاستمداران و دولتمردان به دانشمندان به عنوان ابزاری نگاه میکنند که باید در راستای منافع انها عمل کنند و هیچ نقشی در سیاستها و تصمیم گیریها ندارند.سیاستمداران انقدر مغرور و از خود راضی  هستند که  به کسی اجازه اظهار نظر نمیدهند و جز نظر و دیدگاه خودشان نظر و دیدگاه هیچ شخص یا گروه دیگری را قبول ندارند و اصلا" دانشمند هسته ای امریکا از کجا  میداند ایران کجاست و در صنعت هسته ای چه وضعیتی دارد؟

 

در هر اداره , سازمان یا شرکتهای صنعتی کارفرمایان و مدیران از اینکه کارکنانشان یکدست و متحد باشند نه تنها خوششان نمی اید بلکه از این موضوع واهمه دارند چون یکدستی نیروها میتواند به روند کار لطمه بزند و با تحت فشار دادن کارفرما تقاضای حقوق بیشتر نمایند. بنا بر این همیشه کلی هزینه میکنند تا بین نیروها تفرقه بیندازند و حتی هنگام استخدام نیروها افرادی را نیز استخدام میکنند تا بتوانند جو خفقان و ترس ایجاد کنند.

 

این افراد در سازمانی که کار میکنند به گونه ای عمل میکنند که همیشه یک جو بی اعتمادی بین نیروهای  ان سازمان حاکم شود و کارفرمایان و مدیران هوای این افراد را دارند و حقوق و مزایای خوبی به انها می دهند و تا زمانی که بتوانند جو خفقان و بی اعتمادی را در سیستم حفظ کنند از حمایت کارفرمایان و مدیران و حقوق و مزایای عالی برخوردارند واگر زمانی نتوانند این فضا را حفظ کنند بی ارزش میشوند ودیگر به انها حقوق و مزایای عالی نمی دهند.

 

در مورد دانشمندان هسته ای موضوع مشابهی بر قرار است.  دولت امریکا  افرادی را به عنوان دانشمند اتمی  استخدام  نموده که کار انها این است که یک ژست عجیب وغریب  به خود بگیرند و موضوعاتی از قبیل انرژی هسته ای ,  کوانتوم و  .... را واقعی جلوه دهند و ترس و وحشت از بمب  اتم و دیگر موضوعات دروغین را پیوسته در دنیا ایجاد کنند. یکی ابروی پرپشت میگذارد و هنگام مطالعه با دست ابروهایش را بالا می اورد. یکی جلوی تخته سیاه می ایستد و در پشت سرش بر روی تخته سیاه چند عبارت و معادله ریاضی نوشته وبجای نمادهای متداول ریاضی از حروف پیچ و خم دار یونانی استفاده میکند تا موضوع را پیچیده تر و با ابهت تر نشان دهد.دیگری با یک قیافه کج و معوج و با حالت عصبی حود را در حال مطالعه و انجام محاسبات پیچیده نشان میدهد.عده ای هم قیافه متفکرانه ای به خود گرفته اند و خود را مشغول کار با دستگاه های عجیب و غریب نشان میدهند                                                                                                                       .

 

این دانشمندان عجیب و غریب از زندگی و امکانات خوبی برخوردار هستند. حال اگر دروغ بودن سلاح هسته ای فاش شود این افراد بی ارزش می شوند و دولت امریکا دیگر به انها بهایی نمیدهد و از زندگی و مزایای عالی محروم می شوند و چون هیچ کاری بلد نیستند معلوم نیست که با لو رفتن دروغ سلاح  اتمی تکلیف انها چیست.                                               

 

پس دانشمندان هسته ای امریکا نگران منافع خود و زندگی راحت و مفت خوریشان هستند نه نگران امنیت جهان.

 

چرا زمانی که  کشورهایی مثل پاکستان ، افریقای جنوبی ، برزیل ، هندوستان ، چین ، کره شمالی ، اسراییل و... به دنبال ساخت سلاح به اصطلاح اتمی بودند نمایشنامه هایی مشابه برجام اجرا نمی شد.

 

چرا دانشمندان به اصطلاح اتمی روسیه مثل دانشمندان اتمی امریکا در مقابل ایران جبهه نمی گیرند و خیلی از انها هم در دهه 90 میلادی از کشور شوروی سابق فرار کردند و به کشورهای جهان سوم پناهنده شدند و در این کشور ها چکار می کنند.

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی